Kuva

VAKUUTUSKASSATOIMINNASTA ETUJA SEKÄ TYÖNANTAJALLE ETTÄ HENKILÖSTÖLLE

 

Tulos paranee ja säästöä syntyy

 

Työnantajalle vakuutuskassa toimii kilpailuetuna ja parantaa yrityksen imagoa. Vakuutuskassa mahdollistaa työelämän laadullisen kehittämisen ja luo edellytyksiä henkilöstön työuran jatkumiselle. Henkilöstön työkyvyn paraneminen parantaa myös yrityksen tulosta.

 

Työsuhde-etuna vakuutuskassan tarjoamat edut ja palvelut vahvistavat henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja vähentävät vaihtuvuutta, ja myös uuden ammattitaitoisen henkilöstön saanti helpottuu, kun tarjolla on kilpailukykyisiä työsuhde-etuja. Vakuutuskassa myös edesauttaa myönteistä työilmapiiriä ja lisää yhteishenkeä.

 

Työnantajan sairausajan palkkamenot vähenevät, sillä vakuutuskassan vakuutetut pyritään ohjaamaan mahdollisimman pikaiseen hoitoon työkyvyn palauttamiseksi. Tätä kautta sairauslomat vähenevät ja lyhenevät, kun hoitoon hakeutumiseen eivät vaikuta taloudelliset seikat, johtuen kassan yleensä hyvästä korvaustasosta. Niin ikään työkyvyttömyyseläkkeelle mahdollisesti johtavat tapaukset voidaan ohjata pikaisesti erilaisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin, koska tiedot sairaustapauksista saadaan omaan kassaan nopeammin kuin Kelan paikallistoimistoon ja näin saadaan hillityksi paisuvia eläkemenoja.

 

Kassan säännöt voidaan laatia ottaen huomioon henkilöstön ikärakenne, työolosuhteet yms. työkykyyn ja työssä pysymiseen vaikuttavat seikat. Kassan asiantuntijalääkärinä toimii yleensä työterveyshuollosta vastaava lääkäri, joka on perillä jäsenten työolosuhteista.

 

Kun on perustettu työpaikkakassa, työnantaja asioi vain yhden Kelan toimipisteen eli vakuutuskassan kanssa, jossa työnantajalla on käytettävissään sairausvakuutuslain mukaisiin asioihin perehtynyt kassahenkilöstö, jota pidetään ajan tasalla Kelan ohjeistuksen ja koulutuksen avulla.

 

Lisäetuustoiminta rahoitetaan vakuutettujen ja osin työnantajien vakuutusmaksuin. Sairausvakuutuslain mukaisiin etuihin rahoitus tulee Kelalta, kuten myös osa hallintokuluista. Työnantaja voi vähentää verotuksessa vakuutuskassalle maksamansa vakuutusmaksut.

 

Terveyttä ja taloudellista turvaa henkilöstölle

 

Vakuutussuhde sairauskassassa tuo taloudellista turvaa sairauden sattuessa. Kassan maksamat etuudet täydentävät Kelan korvauksia ja kassan korvaustaso kattaa yleensä 75 -100 % edellä mainituista. Etuudet ovat saajalleen verottomia.

 

Kassan tuoma taloudellinen turva mahdollistaa hyvän terveyden ylläpidon pidempään. Omasta terveydestä huolehtimisesta tulee säännöllisempää, ja elämänlaatu paranee!

 

Kassassa asian käsittely on nopeaa, palvelu asiantuntevaa, joustavaa ja ihmisläheistä. Vakuutussuhteen ylläpito on vaivatonta työnantajan vakuutusmaksuperinnän vuoksi.

 

Sairauskassassa päätöksenteko on demokraattista; vakuutetut päättävät maksujen ja etuuksien tasosta. Kassan voittoa tavoittelemattomuus ja yhteisvastuullisuus takaavat hyvän korvaustason pienellä vakuutusmaksulla.

Back to Top