STM: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto käyttöön 2024 - 2026

Lääkelain muutoksella otetaan käyttöön biologisten lääkkeiden apteekkivaihto porrastetusti vuosina 2024–2026. Myös viitehintajärjestelmään tehdään muutoksia, joiden nojalla viitehintaryhmään voi jatkossa kuulua biologisia lääkkeitä ja niiden kanssa vaihtokelpoisia biosimilaareja.

Lakimuutosten tavoitteena on alentaa lääkkeiden käyttäjien maksamia hintoja sekä valtion lääkekorvausmenoja. Lääkkeiden apteekkivaihto on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2003 lähtien. Apteekkien lääkevaihto tarkoittaa sitä, että määrätty lääke vaihdetaan apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen. 

Lakimuutosten myötä apteekit voivat vaihtaa myös biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja, jotka Fimea on arvioinut keskenään vaihtokelpoisiksi. Vuoden 2024 alusta alkaen voidaan vaihtaa biologisista lääkkeistä enoksapariinivalmisteita ja kaikkia samaan lääkeryhmään kuuluvia ns. pieni molekylaarisia hepariineja. Kaikki muut biologiset lääkkeet tulevat vaihdon piiriin vuoden 2024 lopussa siten, että niistä muodostetaan viitehintaryhmät 1.1.2025 alkaen. Poikkeuksena ovat pitkävaikutteiset insuliinivalmisteet, jotka tulevat vaihdon piiriin vasta myöhemmin. 

Vaihto ei koske alaikäisiä biologisten lääkkeiden käyttäjiä eikä lyhytvaikutteisia insuliineja. Valtioneuvosto hyväksyi lakimuutokset omalta osaltaan 2.3., ja tasavallan presidentti käsittelee ne 3.3. Presidentti päättää käsittelyssään, tulevatko lakimuutokset voimaan.

Back to Top