STM: Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten muutokset voimaan 1.1.2023

 

 

Kela-korvauksiin tehdyillä muutoksilla nykyaikaistetaan sairausvakuutuslakia sekä ohjataan rahoitusta hyvinvointialueille. Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten säästöt kohdentuvat yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten ja hoidon korvauksiin ja lääkärinpalkkioiden korvauksiin. Säästötoimenpiteet eivät kohdistu hammashoitoon tai mielenterveyspalveluihin.

Jatkossa kaikki yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynnit korvataan tasasuuruisesti (n. 8 €) lukuun ottamatta psykiatrin ja erikoishammaslääkärin vastaanottokäyntejä, jotka korvataan jatkossakin erikoistaksan perusteella. 

Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Lääkärinpalkkioiden korvauksiin kohdistuvia rajauksia tarkennetaan valtioneuvoston asetuksessa. Jatkossa vain hammaslääkärin, psykiatrian erikoislääkärin ja suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat korvattavia. Myös psykologin tutkimukset ovat korvattavia. 

Sairaanhoitoon liittyviä matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon ja niihin liittyvä yöpymisraha korvataan niiltä osin, kuin hoito tai tutkimus korvataan sairausvakuutuslain mukaan.
Lisäksi kumotaan sairausvakuutuslain säännös, joka koskee oikeutta korvaukseen muussa kuin EU- tai ETA-maassa annetun sairaanhoidon kustannuksista. Myös jatkossa korvataan sairaanhoitokustannukset tilanteissa, joissa oikeus korvaukseen perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai EU:n asetukseen.

Kela-korvauksiin tehdyillä muutoksilla nykyaikaistetaan sairausvakuutuslakia sekä ohjataan rahoitusta hyvinvointialueille ja mahdollistetaan osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle.

Laki tulee voimaan 1.1.2023.

Lisäksi sairausvakuutuslain väliaikainen julkisia tiloja koskevan säännöksen voimassaolo päättyy vuoden 2022 loppuun. Säännöksen mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa järjestetyn yksityisen terveydenhuollon palveluiden kustannuksia on voitu korvata.

 

 

Back to Top